Praktyki w Berlinie

Praktyki
w Berlinie

jak złożyć wniosek?

jeszcze

Coaching warsztaty

GLS oferuje darmowy 90-minutowy coaching - warsztat dla wszystkich studentów, którzy robią praktyki z GLS w Berlinie. Jochen jest jedną z trenerek.

Q: Jakie jest Pani wykształcenie?

A: Uczyłam j. niemieckiego przez wiele lat. Pracowałam również w księgarni i właśnie kończę studia lietratury niemieckiej.

Kiedy odbywają się warsztaty w GLS?

Po lekcjach, po południu, przeważnie krótko przed rozpoczęciem praktyk przez studentów lub przed ich rozmową kwalifikacyjną w berlińskim miejscu pracy. Czasami tylko jeden student bierze udział w warsztatach, czasami 2 lub 3, przeważnie są to studenci z różnych krajów i z różnym doświadczeniem. Ten wariant często jest korzystniejszy niż lekcje indywidualne.

Dlaczego?

Bo studenci ze sobą rozmawiają. Dowiadują się co inni robią zawodowo i rozumieją, że trzeba stawiać dużo pytań aby wszystko zrozumieć - tak jak niemiecki szef, który nie zna sytuacji praktykanta. Widzą, że praktyka jest wyzwaniem dla obu, praktykanta i szefa.

Kto bierze udział w Pańskich warsztatach?

Uczestnicy pochodzą z wielu krajów i mają różne zawody. Ich wiek różni się też - niektórzy niedoszli praktykanci właśnie skończyli liceum, ale pamiętam również uczestników, którzy mieli 40 lat i więcej, i którzy skorzystali z praktyk by przeorientować się zawodowo.

Jak wygląda taki warsztat?

To bardzo praktyczna sprawa.  Mamy teoretyczne wytyczne - takie jak przypominać studentom, jak ważny jest respekt dla firmy lub zdobycie w internecie informacji o firmie przed rozmową kwalifikacyjną. Ale najważniejsza jest praktyka. Piszę na tablicy pytanie, które niemiecki szef lub kolega w pracy na pewno zada:

  1. Co de tej pory robili Państwo zawodowo?
  2. Co Państwo o nas wiedzą? Dlaczego się Państwo nami interesują?
  3. Co mogą nam Państwo zaoferować jeśli chodzi o umiejętności?
  4. Co Państwo chcą robić w przyszłości?

Piszę te wszystkie pytania oczywiście po niemiecku i każę wszystkim napisać odpowiedzi po niemiecku. Nie oczekuję aby studenci nauczyli się tych odpowiedzi na pamięć ale chcę aby powtarzali je cały czas. Chcę, aby po ukończeniu warsztatu byli zdolni do płynnego wymówienia tych odpowiedzi po niemiecku.

Czy tematy międzykulturowe są częścią warsztatu?

Tak, lecz w bardz praktycznym sensie. Czasami studenci opowiadają mi o swojej ojczyźnie i pytają czy mamy takie same obyczaje w Niemczech. We Francji jest na przykład przyjęte, że szef pyta kandydatów, czy mają jakieś negatywne cechy lub przywary. W Niemczech szef tego nie zapyta, więc mogę uspokoić studentów. Najczęstszym pytaniem jest ubiór: co mam założyć?

I co Pani im mówi?

Że Berlin jest bardzo niedbały jeśli chodzi o ubranie, nie ma potrzeby strojenia się. Bądz więc sobą!

 

Jochen jest jedną z nauczycieli j. niemieckiego w GLS: więcej w profilach nauczycieli.