Kursy niemieckiego w Berlinie

Deutsch
de luxe

w najbardziej prestiżowej szkole w Berlinie

jeszcze

Programy kursów & metodyka

Metodyka @ Szkoła Językowa GLS w Berlinie

Nauczamy komunikatywnie -  tz. animujemy do mówienia.  Mówić powinni Państwo, nie nauczyciele. Ich rola polega na zachęcaniu do mówienia i poprawianiu błędów. Więcej o nauczycielach tutaj.

Materiały do nauki

Passwort Deutsch, Tangram, EM oraz własne materiały (literatura, artykuły, płyty DVD)

Program kursu ogólny niemiecki (Standard, Intensiv, Crash):

Na wszystkich typach kursów jezyka niemieckiego uwaga skupiona jest na doskonaleniu czterech umiejętności: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie. Doskonalenie umiejetnosci konwersacji wspierane jest poprzez dyskusje w grupie, gry z podziałem na role oraz prowadzenie rozmów w klasie. Słownictwo, budowa zdania i gramatyka nie są omawiane osobno, lecz zintegrowane w pouczających, zajmujących tekstach, zawierających jednocześnie podstawowe wiadomości z dziedziny kultury, polityki i historii. Niektóre z proponowanych przez nas tematów, to: stosunki miedzyludzkie, życie w grupie, praca zarobkowa i dorywcza, historia Berlina, tożsamość kulturowa.

Curriculum Standard Kurs (PDF)
Curriculum Intensiv Kurs (PDF)
Curriculum Crash Kurs (PDF)

Program kursu Niemiecki dla zawodu (Intensiv & Crash):

Na kursach Niemiecki w Biznesie uczą się Państwo języka niemieckiego, używanego w sferach zawodowych: przy negocjacjach, na zebraniach, podczas prezentacji, w korespondencji handlowej, czy przy prowadzeniu rozmów telefonicznych. Uczą się Państwo rozumienia i wyjaśniania grafik, diagramów i statystyk, w jaki sposób formułować i czytac memo, korespondencje handlową, raporty i broszury w jezyku niemieckim, a także jak wysławiać się podczas dyskusji i oficjalnych spotkań.

Program kursu Niemiecki dla prawników:

Na tym kursie Niemiecki dla prawników uczą się Państwo fachowych terminów z dziedziny prawa niemieckiego i europejskiego. Uczą się Państwo również, w jaki sposób czytać, rozumieć i formułować niemieckie teksty prawnicze. W ten sposób na pewno zdobędą  Państwo pewność w użyciu języka niemieckiego w dziedzinie prawa. Na życzenie organizujemy spotkania z niemieckimi prawnikami.

Program kursu Niemiecki dla dziennikarzy:

Zaprezentujemy Państwu najnowsze gazety i czasopisma, radio i telewizje w Niemczech, a także największe przedsiębiorstwa multimedialne. Podczas kursu trenują Państwo wszystkie potrzebne w tym zawodzie umiejętności językowe: prowadzenie rozmów telefonicznych, zbieranie informacji, czytanie pobieżne, pisanie szkiców i manuskryptów. Na życzenie organizujemy spotkania z niemieckimi dziennikarzami: Niemiecki dla dziennikarzy

Program kursu Niemiecki dla nauczycieli:

Na tym kursie Niemiecki dla nauczycieli przedstawimy Państwu najnowsze rozwiązania w dziedzinie nauki niemieckiego jako języka obcego, znajdujące zastosowanie w obecnie prowadzonych zajęciach. Równocześnie z doskonaleniem języka niemieckiego, poznają Państwo literaturę fachową i wypróbują różne materiały pomocnicze opracowane specjalnie do nauki języka niemieckiego. Na życzenie organizujemy spotkania z niemieckimi nauczycielami lub wizyty w instytucjach pedagogicznych.